10 års jubilæum.

I anledning af foreningens 10 års jubilæum blev følgende artikel bragt i Vesthimmerlands Avis den 4. januar 2023.

Billedet viser artiklen fra Vesthimmerlands Avis.

Artikel bragt i Vesthimmerlands Avis 18. oktober 2023 i anledning af foreningens jubilæum.

I forbindelse med sidste bestyrelsesmøde var der ønske om, at man i anledning af julilæet fik taget billeder af bestyrelsen samt øvrige, der gør en indsats for foreningens virke. Nedenfor er to af billederne gengivet.