Filialdirektør Poul Pedersen fra Sparekassen Danmark (tidligere Jutlanderbank) overrakte her en check på 5000,.-kr. til kasseren Ove Sørensen i Foreningen Carpe Diem