Lykkeliga

Som resultat af foredraget -Kamp skal der til, hvis livet skal gro - med Rikke Nielsen, Lykkeliga starter der en klub i Aars:

den 12. Januar 2019

Alle Med Downs syndrom fra hele Himmerland er velkomne.

 

Arrangementer